Vi erbjuder en komplett företagshälsovård för den moderna arbetsplatsen

Vi tror att en modern företagshälsovård ska agera, istället för att reagera. Därför har vi en bred verktygslåda, baserad på forskning och beprövad erfarenhet, för att tidigt identifiera hälsorisker. Vi har specialiserat oss på stressrelaterade problem och har goda förutsättningar för att kunna hjälpa medarbetare att på ett tidigt stadium ändra kurs mot ett mer hälsosamt liv.

Kostnader för ohälsa på arbetsplatsen

Medarbetares levnadsvanor har stor påverkan på verksamheten. Trots det är det få arbetsgivare som gör de insatser som får avgörande effekt för hälsan och därmed positiva konsekvenser för verksamheten. I den mån arbetsgivare satsar på hälsoundersökningar stannar det ofta vid själva hälsoundersökningen medan det för att ge effekt behövs satsas vidare på att förändra de riskfyllda levnadsvanor som kommer fram i undersökningen. I dialog med arbetsgivaren kan lyftas fram att forskning visar att insatser på både arbetsplatsnivå och individnivå är det som arbetsgivaren vinner på – både kort och långsiktigt. Satsningen har visat sig ge en positiv effekt på levnadsvanor och skapar i längden en mer effektiv verksamhet där arbetsgivaren får ut värdet av det som investeras.

Forskning visar att:

  • Avkastningar på investeringar i hälsofrämjande insatser ligger på mellan 0,5 och 2,73 gånger insatsen
  • Låg fysisk aktivitet ger upp till 27% högre sjukfrånvaro
  • Riskkonsumtion av alkohol ger upp till 40% högre sjukfrånvaro
  • Dåliga levnadsvanor skapar negativa konsekvenser i verksamheten och minskar produktiviteten
  • Insatser på individnivå lockar framförallt de med redan goda levnadsvanor och inte de som mest behöver en förändring
Vi lägger stor vikt vid en regelbunden dialog med arbetsgivaren och levererar fortlöpande aggregerad data så att ni hela tiden ska ha en uppdaterad bild av hälsoläget på arbetsplatsen